Bembel der Weisheit10. frankfurter science slam - 19. November 2016
Das Jubiläums-Special

Dong-Seon Chang gewinnt den Bembel der Weisheit

  Jens Amendt (Forensischer Biologe, Frankfurt)
  Martin Buchholz (Ingenieur Energietechnik, Braunschweig)
  Dong-Seon Chang (Neurowissenschaftler, Tübingen)
  Lydia Möcklinghoff (Zoologin, Bonn)
  Reinhard Remfort (Physiker, Duisburg)
  Johannes Schildgen (Informatiker, Kaiserslautern)

 

Bembel der Weisheit